FANDOM


Prva rastlina, ki so ji določili celoten genom, je bila navadni repnjakovec (Arabidopsis thaliana). Poročilo o opravljenem delu so objavili v reviji Nature 14.12.2000. Kljub temu, da genom obsega le 119 milijonov baznih parov, gre za tipično višjo rastlino in jo uporabljajo kot modelni organizem pri raziskovanju rastlin. Na 5 kromosomih so zapisi za okrog 25.000 genov.

Naslednji rastlinski genom, ki so mu določili zaporedje, je genom riža (Oryza sativa). Pri določitvi zaporedja sta tekmovali podjetje Syngenta in mednarodni konzorcij raziskovalnih skupin, ki sta delala na različnih sortah, japonica oziroma indica. Rezultate so objavili v reviji Science 5. 4. 2002. Na 12 kromosomih je verjetno okrog 50.000 genov, od tega jih je okrog 3/4 podvojenih.

Tretji genom z objavljenim osnutkom genomskega zaporedja, je topol kot prva lesnata rastlina. Več o tem je na strani Genom topola.Kazalo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.