2.11.2008 so v reviji Nature Immunology objavili članek o raziskavi, ki bi lahko vodila do novih zdravljenj in cepiv proti tuberkulozi ter proti nekaterim drugim bakterijskim in parazitskim infekcijam. Raziskavo so opravili v Laboratoriju za parazitske bolezni (v ZDA).

Telo ima za spopad z bakterijami in paraziti več mehanizmov, ki jih skupno imenujemo imunski sistem. Preprečujejo vstop mikrobov v telo in uničujejo tiste tujke, ki vanj vstopijo. Včasih pa mikroorganizmi vseeno uspejo pobegniti obrambnemu sistemu. Tak mikroorganizem je tudi znotrajcelična bakterija Mycobacterium tuberculosis. K obrambi našega telesa veliko pripomorejo makrofagi - bele krvne celice, ki vsebujejo dušikov oksid, ki sodeluje pri uničenju in pri razgradnji mikroorganizmov. Makrofagi pa vsebujejo tudi encim arginazo, naravni inhibitor dušikovega oksida.

Raziskovalci so skušali ugotoviti, kakšen je pomen povečane sinteze arginaze, ki jo povzročajo znotrajcelične bakterije. Razvili so miš brez gena za sintezo arginaze. Posledično je v makrofagih primanjkovalo tega encima. Miš so nato okužili z bakterijo Mycobacterium tuberculosis. Opazili so, da je imela miš nižjo stopnjo bakterij in večjo stopnjo dušikovega oksida v pljučih. Ker miš ni imela gena za sintezo arginaze, le-ta tudi ni nastajala in tako ni prišlo do zaviranja delovanja dušikovega oksida. Slednji je tako deloval brez najmanjše inhibicije in znižal raven koncetracije bakterij v makrofagih.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.