FANDOM


Osnovne metode v biokemijiEdit

Obarjanje proteinov
Dializa

Spektroskopske metode v biokemijiEdit

Določanje absorbance
Snemanje absorpcijskega spektra
Fluorimetrične metode

Kromatografske metode v biokemijiEdit

Velikostno-izključitvena kromatografija (gelska filtracija)
Ionsko-izmenjevalna kromatografija
Afinitetna kromatografija
Hidrofobna kromatografija

Elektroforezne metode v biokemijiEdit

  • Poliakrilamidna gelska elektroforeza (PAGE)
    • PAGE v prisotnosti Na-dodecilsulfata
    • Nativna PAGE
  • Izoelektrično fokusiranje
  • Barvanje proteinov v PAG
  • Western-prenos in imunološka identifikacija proteinov

Molekularnobiološke metodeEdit

Obarjanje DNA
Denaturacija DNA
Izolacija plazmidne DNA
Agarozna gelska elektroforezaBiokemijski_seminar -- nazaj na seminarje