Dr. Charles A. Lewis mlajši in dr. Richard Wolfenden, z Oddelka za biokemijo in biofiziko na univerzi North Carolina, sta v članku z naslovom Uroporphyrinogen decarboxylation as a benchmark for the catalytic proficiency of enzymes [1], objavljenega v reviji PNAS, dne 11. novembra 2008, razložila mehanizem reakcije dekarboksilacije substrata uroporfirinogen III (Uro'gen III) v koproporfirinogen III, v prisotnosti encima uroporfirinogan-dekarboksilaza (UroD).

Reakcija dekarboksilacije iz Uro'gen III v koproporfirinogen III nastopa kot eden izmed korakov v sintezi hema. Encim UroD, ki za svoje delovanje ne potrebuje kofaktorjev (npr. kovinski ioni), pa je odgovoren za potek tega koraka.

Avtorja sta reakcijo dekarboksilacije raziskovala tako, da sta namesto dekarboksilacije Uro'gen III v koproporfirinogen III vzela modelno reakcijo dekarboksilacije pirolil-3-acetata v 3-metilpirol. Rezultate dobljene pri modelni reakciji sta nato modelirala za primer dekarboksilacije Uro'gen.

Da bi avtorja pokazala, kakšen je pomen encima UroD za evolucijo ter biosintezo hema [2], klorofila [3] in citokromov [4], sta opazovala hitrost spontanosti reakcije dekarboksilacije pirolil-3-acetata ter z ekstrapolacijo konstante hitrosti reakcije prvega reda izračunala, da bi bil pri 25°C in ob odsotnosti encima razpolovni čas reakcije 2,3 milijarde let. Znano pa je, da reakcija v prisotnosti encima poteče v milisekundah.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.