FANDOM


Charles A. Lewis mlajši in Richard Wolfenden sta v članku z naslovom Uroporfirinogen dekarboksilaza kot merilo za katalitično sposobnost encimov (Uroporphyrinogen decarboxylation as a benchmark for the catalytic proficiency of enzymes[1]), objavljenega v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), dne 11. novembra 2008, raziskovala reakcijo dekarboksilacije substrata uroporfirinogen III (Uro'gen III) v koporfirinogen III, v prisotnosti encima uroporfirinogan dekarboksilaza (UroD). Uro'gen III in koporfirinogen III nastopata v sintezi hema.

Reakcijo dekarboksilacije sta raziskovala tako, da sta, namesto reakcije dekarboksilacije Uro'gen III v koporfirinogen III, vzela modelno reakcijo dekarboksilacije pirol-3-acetata v 3-metilpirol, ter rezultate reakcije modelirala.

UroD je encim, ki za svoje delovanje ne potrebuje kofaktorjev ali kovinskih ionov. Da bi avtorja pokazala, kakšen je pomen encima UroD za sintezo hema [2], klorofila[3] in citokromov[4] ter razvoj oksigene fotosinteze in aerobnega dihanja, sta opazovala hitrost spontanosti reakcije dekarboksilacije pirol-3-acetata ter z ekstrapolacijo konstante hitrosti reakcije prvega reda izrečunala, da bi reakcija pri 25°C in ob odsotnosti encima trajala 2,3 milijarde let.