FANDOM


Cirkadiane ure, to je biološke ure s periodo okoli enega dneva(lat. circa diem), so molekularni mehanizmi, ki organizmom omogočajo periodičnost nekaterih funkcij, kot so metabolizem, spanje, telesna temperatura, fotosinteza, gibanje listov in sporulacija ter tako notranje ritme usklajujejo z ritmi okolja.

V spletni reviji ScienceDaily, je 8. oktobra 2007 izšel članek, ki poroča o napredku raziskovanja cirkadiane ure cianobakterijeSynechococcus elongatus. Gre za edinstven biokemični oscilator, t.i. nanouro, ki jo sestavljajo le trije proteini in jo lahko sestavimo tudi in vitro. Medtem ko biološke ure evkariontov delujejo na osnovi transkripcijsko-translacijske povratne zanke, omenjena biološka ura deluje na osnovi postopne fosforilacije in defosforilacije osrednjega proteina KaiC na dveh aminokislinskih preostankih. Pri tem protein KaiA spodbuja fosforilacijo KaiC, medtem ko KaiB zavira aktivnost KaiA, ko zazna eno izmed fosforiliranih oblik KaiC. Raziskovalci so predlagani model delovanja ure preverili tudi s preprostim matematičnim modelom, ki je pokazal, da takšna razlaga dejansko pripelje do cirkadianega ritma.

Molekularni mehanizmi, ki jih opisujejo raziskovalci, niso poznani pri človeku. Predvidevajo pa, da bo biološka ura S. elongatus postala modelni primer delovanja cirkadianih ur v prokariontih.