MS je avtoimunska bolezen osrednjega živčevja, pri kateri živci izgubljajo dele mielina. Na mesto vnetja pripotujejo celice, ki sodelujejo pri imunskem odzivu, imenovane makrofagi. Makrofagi razkrajajo mielin na živčnih vlaknih in tako povzročajo poškodbe.

Trenutno ne obstaja nobeno zdravilo, ki bolezen pozdravi ali ustavi, čeprav so raziskovalci z J. Russellom (WU School of Medicine) na čelu pred kratkim predstavili svoja predvidevanja, da bi interferon gama (IFN-g) bolezen mogoče preprečil ali pozdravil.

IFN-g je protein imunskega sistema, ki pomaga telo braniti pred vsiljivci. V zadnjih raziskavah, ki so bile objavljene 1.11.2008 v reviji JEM, so raziskovalci preučevali miši s fiziološko lastnostjo, da so nedovzetne za IFN-g. Tem mišim so vbrizgali celice imunskega sistema, ki izločajo ta protein. Če bi bili receptorji prisotni, bi se IFN-g vezal in celica bi se lahko obvarovala pred napadom – ne bi prišlo do poškodb v malih možganih in možganskem deblu (IFN-g ima v teh dveh delih varovalno vlogo). Raziskovalci sklepajo, da če bi povečali koncentracijo IFN-g v normalnih miših z receptorji, bi tako omogočili boljšo obrambo pred napadom celic lastnega imunskega sistema. Nasproten odziv je v hrbtenjači, kjer prisotnost receptorjev za IFN-g omogoči, da celice imunskega sistema povzročijo uničenje.

Glede na vlogo interferona predvidevajo, da bi s povečanjem njegove koncentracije (genska terapija) zaščitili omenjene predele živčnega sistema.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.