Posamezne celice v našem telesu imajo dovršene metode za upravljanje s smetmi. Razvile so kompleksne sisteme za odstranjevanje in recikliranje poškodovanih, nefunkcionalnih odpadnih proteinov. Če pride do okvare teh sistemov, se odpadni proteini začnejo kopičiti in postanejo strupeni, kar lahko povzroči mnoge bolezni, med drugim tudi Alzheimerjevo bolezen, cistično fibrozo in motnje v razvoju.

Scott Emr in sodelavci z Weill inštituta za celično in molekularno biologijo so v dveh člankih, objavljenih v revijah Cell in Developmental Cell, podrobno opisali, kako celice reciklirajo odpadne membranske proteine.

Raziskovalci poročajo o identifikaciji družine proteinov v kvasovkah, ki označujejo specifične membranske proteine za razgradnjo v lizosomih. Odkrili so 9 proteinov, ki so jih poimenovali arestinu sorodni prenašalni adaptorski proteini (arrestin-related trafficking adaptors) ali ART. Raziskava prispeva k razumevanju procesa razgradnje membranskih proteinov.

ART se vežejo na specifičen tarčen protein v plazmalemi in s tem služijo kot adaptorji za encim ubikvitin-ligazo Rsp5. Ta na tarčen protein doda molekulo ubikvitina, ki označi protein za endocitozo. Odpadni protein v veziklu potuje do endosoma in nato do lizosoma, kjer ga hidrolitični encimi razgradijo na aminokisline, ki se lahko ponovno uporabijo v sintezi proteinov.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.