Raziskovalci s Penn State College of Medicine so pod vodstvom dr. Gavina Robertsona v reviji Cancer Research objavili predlog, kako s pomočjo nanodelcev utišati gena B-Raf in Akt3, ki sta ključna pri razvoju melanoma.

Mutacije gena B-Raf vodijo do mutirane oblike proteina B-Raf, ki poveča rast in širjenje rakavih celic. Mutiran B-Raf seveda še ne povzroči razvoja melanoma, ampak ob sebi zahteva še drugi protein, Akt3, ki regulira njegovo aktivnost. V raziskavi so pokazali, da Akt3 fosforilira V600EB-Raf, s čimer zniža njegovo aktivnost, prav tako pa tudi aktivnost MAPK do nivojev, ki so ugodni za razvoj melanome. Če so s pomočjo RNAi oziroma s siRNA inhibirali V600EB-Raf ali Akt3 v naprednejših fazah melanoma, je to znižalo rast melanomnih celic in razvoj tumorja.

Zaviranje specifičnih genov se zdi enostaven in usmerjen postopek, a zaščitni sloji v koži preprečujejo vstop siRNA v celice, ali pa jo tamkajšnje snovi hitro razgradijo. Skupina Dr. Robertsona je v ta namen pripravila kationske nanoliposome, ki lahko v svojo notranjost sprejmejo siRNA.

siRNA je zmanjšala zmožnost delitve celic z mutiranim genom B-Raf za 60 do 70%, velikost obolelih predelov pa se je po treh tednih zmanjšala za več kot polovico. Poskusi na človeški koži z melanomom so dali jasno sliko delovanja zdravila.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.