Izraz 'nove biologije' sem si izmislil, ker bi rad z enim samim zajel vse tisto, v kar se je molekularna biologija v zadnjih desetih letih razvila, od različnih ~omik do biologije sistemov in sintezne biologije. Na tem vikiju* si predstavljam, da bi nastala zbirka zanimivosti, razlag in razprav s področja novih biologij, ki ne bi bila pretirano vkalupljena - nihče vas na primer ne bo silil, da strani uredite po pravilih, ki veljajo za Wikipedijo.

Za dopisovanje novih strani in spreminjanje vsebin se morate prijaviti, lahko pa mi vsebino pošljete na marko.dolinar[na]fkkt.uni-lj.si in jo bom sam dodal. Vsaj na začetku je uredniška politika taka, če pa se bo izkazala za slabo, pa jo bom spremenil.

Te vikistrani sem začel pisati kot mesto za širša pojasnila, povezana z blogom Nove biologije ter kot enciklopedijo pojmov s področja molekularne biologije, predvsem novih pristopov in metod. Morda je najbolj smiselna vstopna točka Kazalo, od koder kažejo poti v vse smeri :-)

Kazalo

Glavna stran

Leksikon

Biokemijski in molekularnobiološki leksikon

Enciklopedija

Biologija sistemov
Sintezna biologija
Nanobiotehnologija

Nova odkritja

Genom topola
Genomi rastlin

Študiji biokemije po svetu

Študiji na evropskih univerzah
Študiji na ameriških univerzah

Povezave

Nove biologije - blog
Orodja za DNA-tehnologijo
Splošni molekularnobiološki in biokemijski podatki
Vrednotenje znanstvene uspešnosti v Sloveniji
Molekularna biologija - animacije

Terminologija

Biokemijski terminološki slovar


Seminarji

Študij Biokemije

Biokemijski seminar
- Navodila
- Skupine za leksikon - B07
- Skupine za seminar - B07
- Skupine za leksikon - B08
- Skupine za seminar - B08

Novice s področja molekularne biologije

Seznam predstavljenih novic - 2007/8
Seznam predstavljenih novic - 2008/9

Študij Mikrobiologije

Okoljevarstvena biotehnologija

Zadnje Spremembe


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.