Dr. Lin Mei je s sodelavci iz Medical College of Georgia odkril še zadnji del sestavljanke v komunikaciji med živčnimi in mišičnimi celicami. Raziskava je bila opisana 23. oktobra 2008 v reviji Neuron.

Prenos signala med živčno in mišično celico poteka preko sinaps na področju živčno-mišičnega stika. Ob signalu se iz nevronov sprosti živčni prenašalec acetilholin (ACh), ki preko sinaptičnih rež difundira do acetilholinskih receptorjev (AChR), ki so v membrani sarkoleme. Da je prenos signala hiter in učinkovit, morajo biti acetilhoinski receptorji zgoščeni na mestu živčno-mišičnega stika. V membrani mišične celice, ki ni v stiku z živčno celico, so AChR enakomerno razpršeni po celotni površini. Veliko gostoto receptorjev na določenem mestu povzročajo in ohranjajo različni procesi.

Raziskovalci iz Medical College of Georgia so se ukvarjali s prenosom signala, ki povzroči kopičenje že obstoječih receptorjev. Iz nevronov se sprosti signalna molekula agrin in se veže na receptor v sarkolemi. Ta receptor je sestavljen iz novo odkritega proteina LRP 4, ki vsebuje vezavno mesto za agrin, in mišično specifične kinaze MuSK, ki ob signalu fosfolirira AChR. To pa posledično povzroči kopičenje receptorjev.

Odkritje še zadnjega dela v komunikaciji med živčnimi in mišičnimi celicami lahko pomeni napredek pri poznavanju, zdravljenju in odkrivanju mišične distrofije. Menijo, da mišično distrofijo lahko povzroča tudi avtoimunski odgovor na mutiran protein LRP 4 oz. že sama mutacija ali poškodba tega proteina.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.