Vrteljc (Trypanosoma brucei) je živalski bičkar, ki povzroča spalno bolezen. Je zajedalec, v človeško telo se prenese ob ugrizu muhe ce-ce. V članku, ki sem si ga izbral, je skupina znanstvenikov Kalifornijske univerze opisala vlogo cisteinske proteaze tbcatB, ki parazitu, poleg nekaterih drugih specifičnih lastnosti, omogoča uspešno preživetje in razmnoževanje v gostiteljevem telesu.

TbcatB je ena izmed dveh cisteinskih proteaz, ki so jih določili v T. brucei. Cisteinska proteaza ima v aktivnem mestu aminokislino cistein, ki se z deprotonirano tiolno skupino veže na C atom ob peptidni vezi in s pomočjo vode to vez cepi.

V predhodnjih raziskavah so dognali, da je bila uporaba nespecifičnih inhibitorjev za cisteinske proteaze letalna za kulture tripansom in da onespodobitev rodezaina, druge cisteinske proteaze prisotne pri teh parazitih, za kulture slednjih ni bila usodna. Glede na to je skupina raziskovalcev predpostavila, da je tbcatB bistvena za preživetje in normalen razvoj tripanosom. V članku opisana študija razkriva splošne lastnosti tbcatB. Poleg tega pa pojasnjuje tudi vlogo te proteaze pri cepljenju proteina transferrina. Slednji ima ključno vlogo pri reguliranju koncentracije železovih ionov v krvi vretenčarjev.

Določitev lastnosti tbcatB je ključnega pomena pri razvoju zdravila proti spalni bolezni, saj do sedaj znane metode zdravljenja niso učinkovite in povzročajo nevarne stranske učinke. Specifičen inhibitor tbcatB bi lahko že v majhnih količinah preprečil razvoj parazita v človeku.

Povzetek članka
Kazalo
Skupine za seminar - B08

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.