FANDOM


Dokumentiranih je že več kot 500 primerov, ko so insekti razvili rezistenco na konvencionalne insekticide širokega spektra delovanja. Sklepamo lahko, da so insekti sposobni razviti rezistenco na širok spekter insekticidih sredstev, vključno z tistimi, ki jih proizvajajo transgene rastline.

Med vzroki, ki povečajo možnost nastanka rezistence na insekticide, je predvsem večji selekcijski pritisk na insekte. Gensko spremenjene rastline lahko sproščajo toksin celo sezono, gojimo jih več let na istem prostoru in ob prisotnosti insektov. Vse to predstavlja za insekte selekcijski pritisk, saj bi insekti, ki bi razvili rezistenco, imeli veliko prednost pred ostalimi.

Naslednji vzrok potencialnega nastanka rezistence je v samem insekticidu. Insekticid je navadno v obliki enega samega toksina, torej je potrebna le manjša mutacija, da bi nastala rezistenca. Ta mutacija bi se potem lahko ustalila in se prenašale v naslednje generacije.

Skozi zgodovino so se proti nastanku rezistence borili s povečanjem števila škropljenj na sezono, kar pa je povečalo stroške in ogrožalo zdravje ljudi in slabo vplivalo na okolje.

Najbolj znan pristop k zmanjšanju možnosti nastanka rezistence je zmanjševanje selekcijskega pritiska povzročenega z insekticidi. Najpogosteje uporabljena metoda je mešanje transgenih rastlin, ki proizvajajo insekticide, s tistimi, ki jih ne proizvajajo. To enostavno storijo tako, da v ustreznem razmerju dodajo semenom transgenih rastlin tudi semena ne-transgenih rastlin. Tako sredi polj z transgenimi rastlinami rastejo tudi ne-transgene, ki jih insekti lahko napadajo in jim tako služijo kot nekakšno »zatočišče«, s čimer se zmanjša selekcijski pritisk. Uporabljajo se tudi druge metode npr.:

  • vnos dveh različnih toksinov v eno rastlino,
  • rotacija različnih vrst toksinov, tako da je na nekem področju gojena rastlina vsako leto s toksinom, ki ima drugačen spekter delovanja,
  • produkcija toksina v nizkih količinah, ki potem v sodelovanju z naravnimi sovražniki zmanjšujejo razvoj insektov,
  • sterilni moški osebki,
  • cvetni prah ne vsebuje transgenov.