Loren Walensky in sodelavci z inštituta Dana-Farber so 23.10.2008 v reviji Nature poročali o odkritju novega aktivnega mesta na proteinu BAX (družina proteinov Bcl-2 ). To odkritje ima pomemben značaj zaradi dejstva, da je BAX eden izmed ključnih proteinov pri apoptozi, kar posledično pomeni, da je možno glede na poznavanje kraja in oblike aktivnega mesta, sintetizirati aktivatorje oziroma zaviralce za dotični protein in tako vplivati na sam potek celične smrti. Vse skupaj predstavlja še korak bližje k izboljšanju načina zdravljenja bolezni pri katerih je ravnovesje med apoptozo in proliferacijo porušeno. Med take bolezni prištevamo rak, nevrodegenerativne bolezni, aids in ishemično bolezen.

Vedeli so da je domena BH3 (kakršno ima npr. protein BID) ključna za aktivacijo BAX-a vendar jim je probleme pri določanju mesta vezave povzročal način interakcije, saj ni nastal kompleks temveč se je vse skupaj odvilo po principu 'hit and run'. Problem so rešili z zmanjšanjem aktivnosti stabilizirane BH3 domene iz Bim proteina. Ta je bila še vedno biološko aktivna, vendar je vse skupaj poteklo počasneje. Z NMR so nato določili na katerih aminokislinskih ostankih je prišlo do največjih sprememb v kemijskih premikih in iz tega sklepali na lokacijo vezavnega mesta, ki pa se je popolnoma razlikovala od pričakovane.


Povzetek članka
Seznam predstavljenih novic - 2008/9
Kazalo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.