Ko so leta 2005 določili genom šimpanza (Pan troglodytes), so potrdili predhodne domneve, da je razlika med človekom in šimpanzom v manj kot 2 % nukleotidov, s čimer pa je težko razložiti, katere razlike se pojavljajo med individualnimi šimpanzi oz. ljudmi in katere med dvema vrstama. Letos pa so izvedli največjo študijo primerjave genoma človeka in šimpanza, ki je bila objavljena v reviji Genome Research.

Znanstveniki so se namesto, da bi primerjali enočrkovne razlike v genomu (SNP) kot v prejšnjih raziskavah, raje osredotočili na regije DNA, ki so se tekoma evolucije izgubile oz. podvojile (CNV). Primerjali so genome 30. šimpanzov in 30. ljudi in odkrili ključne sete genov, ki nas ločijo od naših najbližjih sorodnikov - šimpanzov. Tipični protein človeka in šimpanza se v povprečju razlikuje v dveh aminokislinah. V splošnem imata oba genoma podobne vzorce in prav tako tudi število CNV (vsak posameznik naj bi jih imel okoli 70-80), od katerih se skoraj polovica nahaja na isti regiji genoma pri obeh vrstah. Razumevanje mehanizma CNV nam lahko pomaga pri boljšem razumevanju evolucije človeškega genoma, lahko pa tudi identificiramo gene, ki so pomembni za nastanek nekaterih bolezni.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.