FANDOM


Sintezna biologija je nova veda, ki uvaja inženirske pristope v biologijo. Najpogosteje gre za uvajanje novih genetskih informacij v celice, vendar ne zgolj z namenom, da bi v celicah na osnovi te informacije pridobili protein in ga nato izolirali, pač pa želimo delovanje celice spremeniti na tak način, da bo celica opravljala neko novo (koristno) funkcijo. Pri tem gre lahko za spreminjanje metaboličnih poti, uvedbo novih poti sinteze ali razgradnje,uvajanje ali spreminjanje signalnih poti in s tem spreminjanje odziva gojenih celic na različne snovi. Nekatere raziskovalne skupine želijo na osnovi poznavanja genomov iz njih izločiti za delovanje celice v poskusnih pogojih nepotrebne gene in s tem celice poenostaviti. Hipoteze o delovanju živih sistemov je mogoče preizkusiti tudi s tem, da npr. sintetiziramo nove gene ali skupine genov (znan primer je sinteza bakteriofaga T7, torej enega od virusov, ki napadajo bakterije) in preverimo, ali delujejo tako, kot je predvideno. Primerov uporabe molekularno-bioloških metod v sintezni biologiji je veliko in upam, da jih bomo s časom lahko nekaj predstavili tudi na tem vikiju.Kazalo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.