Velika večina vseh rib v južnem oceanu pripada družini Nototheniidae. Tam namreč vladajo izjemno ostre življenjske razmere – temperatura vode se spusti do -2°C, kar pomeni zmanjšano aktivnost encimov ter nevarnost denaturacije proteinov, poleg tega pa je v tako hladni vodi raztopljenega mnogo več kisika, zato je okolje tudi izjemno oksidativno, kar lahko poškoduje večino bioloških molekul. Z evolucijo so te ribe razvile mnoge prilagoditve, ki jim pomagajo preživeti v tako zahtevnem okolju. Raziskovalci iz Kitajske akademije znanosti in Univeze v Illinoisu so te prilagoditve identificirali tako, da so primerjali gensko ekspresijo ter število podvojitev posameznih genov ribe D. Mawsoni, ki živi v južnem oceanu, z nekaterimi sorodnimi vrstami iz toplejših morij.
Odkrili so večliko število genov, ki so pri ribi D. Mawsoni bolj izraženi ali pa se v genomu večkrat ponovijo. Glavne skupine proteinov, ki jih kodirajo ti geni so: stresni proteini, proteini, ki sodelujejo pri metabolizmu lipidov, proteini z antioksidativnim delovanjem , proteini imunskega sistema, proteini, ki sodelujejo pri proteasomski razgradnji in led strukturirajoči proteini. To so glavne funkcije, ki ribi D. Mawsoni omogočajo preživetje v ekstremnih življenjskih razmerah.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.