FANDOM


Osmega novembra 2007 so ameriški raziskovalci v reviji Neuron objavili članek o vplivu kroničnega jemanja kokaina na gensko aktivnost, ki je regulirana z encimom HDAC5.

Kromatin je jedrni kompleks, sestavljen iz DNA in proteinov -histonov. Okrog osmih histonov je dvakrat ovita DNA (nukleosom), vmes je 'gola' dvojna vijačnica Glej animacijo. Od strukture histonov je odvisno ali bo prepisovanje poteklo ali ne. Ob vezavi acetilne skupine (CH3COO) na histon se vez med njim in DNA razrahlja in transkripcija se lahko prične. Zato imamo v našem telesu encim HDAC (histone deacetylase), ki cepi acetilne skupine in s tem uravnava izražanje genov.

Raziskovalci so delali poskuse na miškah in ugotovili, da kronično zasvojenost s kokainom spremlja povečano število acetilnih skupin na histonih in zmanjšana aktivnost encima HDAC5 v možanskem predelu imenovanem nucleus accumbens. To je povzročilo aktivacijo številnih genov. Posledično se je na miškah poznala še večja potreba po drogi. Ugotovili so tudi, da se podoben proces zgodi ob dolgotrajni izpostavljenosti stresu oz. depresiji.

Raziskava nam pomaga pri boljšem razumevanju pojma zasvojenosti na molekularni stopnji. Tako lahko v prihodnosti pričakujemo učinkovitejše zdravljenje vedno bolj pogostih bolezni odvisnosti in depresije.

Povezava na novico