FANDOM


Uporaba transgenih rastlin zmanjšuje izpostavljenost ljudi insekticidom ter povečuje varnost uporabnikov, delavcev na poljih s kultiviranimi rastlinami ter vseh ljudi, ki živijo blizu polj s kultiviranimi rastlinami.

Transgene rastline sicer proizvajajo insekticide, le da je kemija teh insekticidov mnogo bolj varna. Insekticidne substance, ki jih rastline proizvajajo znotraj celic, so toksične za insekte, vendar pa ne smejo biti toksične za človeka. Prav tako ne smejo biti toksične za herbivore in detritivore, ki se prehranjujejo s transgenimi rastlinami. Zato je potrebno preveriti, kakšne vplive imajo ti insekticidi in njihovi razgradnji produkti na živali in ljudi, ki se s temi rastlinami prehranjujejo.